เรียนได้ทุกที่ เรียนได้ทุกเวลา เรียนซ้ำกี่ครั้งก็ได้

www.bkkschool.ac.th

Copyright 2021 © โรงเรียนกรุงเทพวิทยาการคอมพิวเตอร์. All Rights Reserved

ติดต่อเรา

โรงเรียนกรุงเทพวิทยาการคอมพิวเตอร์
อาคาร A เลขที่ 427/5 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
โทร : 0-2451-5256-9
E-Mail : bkksoftwareschool@gmail.com